TIAMAT

TIAMAT

23. května 2009 v 19:12
TIAMAT


Základní info: Dračí bohyně Tiamat (kosmické moře - oceán), nebyla ve své podstatě drakem, ale měnila se v draka s pěti hlavami.

Báje: Dle babylónského eposu "Enúma eliš" - Epos o stvoření světa. Byla Tiamat personifikací prapůvodního oceánu slaného. Její druh Absú byl ztělesněním světového sladkovodního oceánu. Absú a Tiamat byli považováni za muže a ženu, a tak nebylo divu, že spolu zplodili několik generací bohů. Celoživotní stvořitelské dílo však Absúa unavilo a odebral se proto na odpočinek. Nezvedení božští potomci mu však nechtěli dopřát oddechu, a tak jim starý Absú hrozil záhubou. Nakonec však byl sám zabit jedním z bohů, které stvořil. Slaná Tiámat se za ztrátu své sladké polovičky rozhodla krutě pomstít a za tímto účelem stvořila jedenáct nestvůr, které jí měly pomoci v její odvetě. Avšak ani s pomocí ohnivého draka, rohatého hada se Tiamatě odplata nezdařila a nakonec byla brutálně zabita bohem Mardukem. Legendy říkají, že jí rozsekl lebku svým žezlem, když přitom stál na jejích "dolních částech", její tělo pak rozlomil na dva kusy - jeden použil pro nebesa, druhý k vytvoření země, z jejích prsou vznikly hory, ze slin se utvořily mraky a z Tiamatiných očí vytékaly řeky Eufrat a Tigris...


Proč pět hlav?
Pětka je číslem života a lidské zkušenosti a je symbolem individuality, duchovní touhy i ochrany. Pětka se objevuje v náboženských obrazech po celém světě, zvláště v souvislosti s lidskou existencí: pět ran Kristových, nasycení pěti tisíc hladových, pět dhján v buddhismu a hinduismu, střežících pět směrů ("střed" je také směr), pět tváří Šivy v hinduismu. V magii je pětka užívána často v souvislosti s evokováním změny stavu s přičtením nutné oběti. Podle ajurvédy je celý vesmír a vše živé složeno z pěti živlů - voda, oheň, země a vzduch a éter.
Pentagram je pěticípá hvězda nakreslená pěti přímými tahy. Pentagram je prastarým magickým znamením. Je znakem dobré energie. Pět cípů značí pět živlů. Ěter - je pátým elementem, který doplňuje čtyři živly o myšlenku a životnost.
Barvy
Modrá - voda
Červená - oheň
Zelená - země
Žlutá - vzduch
Bílá - duch (éter)

Pět elementů/živlů
Pět živlů působí nejen ve vesmíru, ale i v našem těle. Podle tibetského chápání je vesmír makrokosmos a naše tělo mikrokosmos, v němž se makrokosmos odráží. Naše tělo se skládá z pěti živlů: země, vody, ohně, větru a prostoru (éter). Základem těchto pěti živlů je vítr. Když jej harmonizujeme, tečou i jiné živly v našem těle vyrovnaně.
pěti živlů se tvoří "stavební látky" našeho těla:
· vodní živel v nás teče ve formě krve a jiných tekutin
· tělesné teplo se přiřazuje živlu ohně
· kosti a maso vznikají ze živlu země
· díky živlu větru můžeme dýchat a myslet
· všechny dutiny v našem těle odpovídají živlu prostoru

V oblasti emocí se pět soustav manifestuje pěti projevy: žalem, hněvem, radostí, zádumčivostí a strachem. Usměrňování a aktivní hermonické působení na těchto pět systému dává vzniknout rovnovážnému celku - dokonalému tělu a inteligentní bytosti. Je také pět sil: světlo, zvuk, teplo, magnetismus a elektřina. 
 

Reklama